Werkwijze

Bij de eerste afspraak wordt uw algemene gezondheid doorgenomen. Gebruik van medicijnen en ziekten kunnen in relatie staan tot de gezondheid van uw gebit. Er wordt ingegaan op uw dagelijkse verzorging van uw gebit. Vervolgens wordt er een kort mondonderzoek gedaan. Hierna kan, indien geïndiceerd, een pocket- of parodontiumstatus opgenomen worden. Aan de hand van de pocket- of parodontiumstatus kan de gezondheid van het tandvlees en kaakbot worden vastgesteld. Indien er sprake is van een ontsteking aan tandvlees die zich heeft uitgebreid richting het kaakbot, heet dat "parodontitis".

Parodontitis kan behandeld worden door een grondige reiniging uit te voeren waarbij een goede zelfzorg noodzakelijk is. Behandeling van parodontitis gebeurt volgens het paro-protocol:

Intake:  mondonderzoek, opstellen en bespreken van het behandelplan.
Initiële behandeling: meerdere uitgebreide gebitsreinigingen met mondhygiënebegeleiding - en instructie.
Controle mondhygiëne: korte evaluatie van de zelfzorg na 6 weken.
Herbeoordeling: 3 maanden na de initiële fase, beoordelen van de nieuwe situatie en vaststellen van de nazorgfrequentie.
Nazorg: 2, 3 of 4 keer per jaar onderhoud.
Evaluatie: na 1 tot 2 jaar een nieuw mondonderzoek om herstel danwel recidief vast te leggen.
foto voor behandeling
paradontitis