Tarieven

De mondzorgtarieven worden jaarlijks landelijk bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).
De prijslijst voor veel voorkomende behandelingen bij onze praktijk vindt u hier.
In onze praktijk stellen wij naar aanleiding van een mondonderzoek een persoonlijk behandelplan voor u op.
Na de intake ontvangt u op basis van dit behandelplan een begroting, zodat u weet wat u kunt verwachten.

Facturering

Alle declaraties worden verzorgd door “Infomedics” factoring bedrijf. Infomedics probeert uw nota eerst bij uw zorgverzekeraar te declareren.
Voor een eventueel restbedrag krijgt u een nota per e-mail . Indien u geen e-mail adres aan ons heeft doorgegeven, krijgt u de nota per post thuis.

Vergoedingen

Bijna alle verzekeraars vergoeden behandelingen door een mondhygiënist geheel of gedeeltelijk vanuit een aanvullende tandartsverzekering.
De vergoeding vanuit de aanvullende verzekering is afhankelijk van het verzekeringspakket welke u zelf heeft afgesloten. Voor exacte vergoedingen van uw specifieke verzekering raden wij u altijd aan om contact met uw verzekeraar op te nemen.
Bij kinderen tot 18 jaar wordt alle behandelingen, onafhankelijk van de verzekeraar, vergoed vanuit de basisverzekering. U ontvangt voor uw kind dus nooit een nota van Infomedics.

Preventieve mondzorg (M)
 M01  Preventieve voorlichting en/of instructie     (per 5 minuten)  €  12,85
 M02  Consult voor evaluatie van preventie     (per 5 minuten)  €  12,85
 M03  Gebitsreiniging     (per 5 minuten)  €  12,85
Verdoving (A)
 A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving  €  14,33
 A15 Oppervlakteverdoving  €   7,45
 
Tandvleesbehandeingen (T)
 Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen (Parodontitis)
 T11  Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus  € 151,88
 T12  Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus  € 166,21
 T21  Grondig reinigen wortel, complex per element  €  30,95
 T22  Grondig reinigen wortel, standaard per element  €   22,92
 T31  Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling  €  88,83
 T32  Herbeoordeling met parodontiumstatus, na intiële behandeling  € 103,16
 T33  Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling  €   44,21
 T41  Beperkt consult nazorg tandvleesbehandeling  €   60,18
 T42  Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling  €   87,11
 T43  Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling  € 115,77
 T44  Complex consult paradontale nazorg  € 154,17
 T60  Evaluatie-onderzoek met pocketstatus  € 151,88
 T61  Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus  € 166,21
 Diversen
 V40  Behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament  €     5,73
 T93 *Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling  €   40,12
 T96  Uitgebreide voedingsanalyse  €   57,31
Implantaten (J)
Nazorg implantologie
 J60 Specifiek consult nazorg implantologie €   53,78
 J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie €   88,01

 

NB – dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg januari 2017.
Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan de NVM-mondhygiënisten
aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de lijst.

Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij naar de website van de NZa www.nza.nl, dan wel
naar de website van NVM-mondhygiënisten www.allesoverhetgebit.nl

* Dit betekent dat bij deze prestatie nog afzonderlijk techniekkosten gedeclareerd kunnen worden.